Declarație de etică | Onestitate și Integritate | Otpfactoring.ro
Casă la vânzare, Onești <br> <br> Preț: 149.000 EUR

Casă la vânzare, Onești

Preț: 149.000 EUR

Vreau detalii

Informare plata RATE <br> <br> Context COVID-19

Informare plata RATE

Context COVID-19

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Casă la vânzare, Onești <br> <br> Preț: 149.000 EUR

Casă la vânzare, Onești

Preț: 149.000 EUR

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Declarație de etică

Cerințe morale fundamentale

 

Onestitate și Integritate

 

 • Angajatii noștri trebuie să dea dovadă în activitatea pe care o desfășoară de un comportament corect și onest, respectând normele si principiile morale. Trebuie să acorde atenție respectării în intregime a valorilor umane si ale comunității.

 

 • Angajatii noștri trebuie să își dea silința ca să nu existe nicio îndoială în privința integritații lor morale și profesionale și să își desfășoare activitatea în acest spirit.

 

 • Registrele și înregistrările OTP Factoring trebuie să fie ținute cu corectitudine, acordându-se o atenție deosebită protejării patrimoniului societății.

 

Profesionalism

 

 • Trebuie să ne străduim pentru a ne îndeplini sarcinile la cel mai înalt nivel profesional posibil, în conformitate cu regulile în vigoare și cu cerințele de etică în afaceri. Toți angajații noștri trebuie sa dea dovadă de inițiativă, de creativitate la nivel individual precum și de asumarea responsabilității.

 

Principiile activității profesionale

 

Credibilitate profesională

 

 • Dorim să corespundem într-o și mai mare măsură bunei nostre reputații în domeniul afacerilor prin dezvoltarea continuă a cunoștințelor și aptitudinilor. Toate activitățile care intră în sfera de competență a OTP Factoring sunt realizate cu personal calificat și experimentat, care trebuie să acorde o atenție desosebită informării clienților și ținerii legăturii cu aceștia.

 

Conflict de interese

 

 • În conformitate cu prevederile normelor juridice, angajații noștri trebuie să evite orice conflict de interese care ar apărea în mod efectiv în legătură cu funcția, munca și propria lor persoană, respective chiar și aparența acestuia. Angajații nu trebuie sa se implice în nicio activitate aflată în conflict cu interesele OTP Factoring și să ia decizii corecte și imparțiale. Angajații trebuie să refuze acceptarea oricăror cadouri sau beneficii necuvenite neavând voie să dea de înțeles sau să formuleze vreo solicitare clară că ar aștepta așa ceva.

 

Confidențialitate

 

 • Una dintre cerințele cele mai importante ale relației de încredere pe care am dezvoltat-o cu clienții noștri constă în protecția cu strictețe a secretului comercial și a informațiilor confidențiale. Respectăm în mod consecvent secretul bancar rezultat din desfășurarea activității aferente serviciilor financiare.

 

Respectul față de datornici, colegi și concurență

 

Comportament cinstit în afaceri

 

 • Pe parcursul desfășurării activității respectăm pe deplin interesele concurenței noastre și ale angajaților acesteia, excluzând orice încercare de influențare spre o practică neloială în afaceri.

 

 • Se va acorda o atenție sporită respectării intereselor datornicului (datornicilor), iar a abuza de situația delicată a datormicului (cilor) va fi considerată o atitudine lipsită de etică. Oricare angajat al OTP Factoring trebuie să se abțină de la un asemenea sau aparent astfel de comportament.

 

 • Ne preocupăm numai de recuperarea creanței, obținerea oricărui alt beneficiu material care depășește această sferă, sau orice comportament care tinde către acest lucru este străin de firma noastră și dezaprobat din punct de vedere moral.

 

 • Inițiem numai acele proceduri care sunt necesare și suficiente pentru atingerea scopurilor noastre comerciale.

 

Respect și tratament corect

 

 • În relațiile dintre angajații noștri considerăm acceptabil numai respectul, amabilitatea și un tratament corect al acestora. Condamnăm și ne abținem de la orice formă de discriminare și de hărțuire. Pe lângă desfășurarea activității recunoaștem importanța vieții private și acordăm sprijin prin toate mijloacele posibile, astfel încât angajații noștri să-și poată realiza un echilibru sănătos între viața de la locul de muncă și cea privată.

 

 • Recunoaștem dreptul angajaților noștri de a avea un rol politic sau civil,însă activitățile cu caracter politic trebuie desfășurate numai în afara locului de muncă. În declarațiile politice făcute în afara locului de muncă angajații nu trebuie sa se abuzeze de funcția deținută în OTP Factoring și nu trebuie să aducă vreun prejudiciu reputatiei OTP Factoring.

 

Principii de guvernanță

 

Guvernanță corporatistă responsabilă

 

 • În îndeplinirea obiectivelor corporatiste pe care ni le-am propus, administrarea și managementul OTP Factoring trebuie să fie caracterizate prin aplicarea de practici care să asigure eliminarea și ponderarea riscurilor. Acest lucru se realizează prin funcționarea eficientă a controalelor comerciale, prin verificări de audit independente, precum si printr-un sistem de remunerare și de bonusuri bazat pe performanță. În derularea activității noastre colaborăm cu colegii noștri, cu partenerii de afaceri, cu autoritățile, cu guvernările și cu administrațiile financiare – în nume comun: cu toți cei interesați.

 

Raportarea încălcărilor de conduită etică

 

Unul dintre obiectivele regulamentului de etică constă în incurajarea respectării voluntare a conduitei prevăzute în Codul de Etică precum și în sporirea gradului de cunoaștere și acceptare generală a regulilor de etică. Pentru realizarea acestor obiective, este important discutarea și comunicarea aspectelor și cazurilor de etică în cadrul OTP Factoring. În cazul în care se suspectează incălcarea conduitei etice este in interesul nostru comun ca persoana care a observat incălcarea respectivă, să o și raporteze. Acest lucru se poate realiza prin luarea legăturii în mod direct cu oricare dintre următoarele persoane:

 

 • cu un membru al Conducerii OTP Factoring, respectiv în cazul implicării unui membru al conducerii;

 

 • cu Directorul General;

 

 • cu Secretarul Directorului General.

 

Gestionarea Reclamațiilor

 

 • Clienții OTP Factoring pot depune reclamații privind nerespectarea principiilor de etică sau orice alte reclamații prin intermediul sistemului de “gestionare a reclamațiilor”. În situația în care clientul pune în discuție bănuiala de încălcare a conduitei etice, atunci colegul care preia în mod direct reclamația trebuie să informeze despre aceasta persoanele stabilite în Codul de Etică.

 

București, August 2013