Confidentialitate | Otpfactoring
Casă la vânzare, Onești <br> <br> Preț: 149.000 EUR

Casă la vânzare, Onești

Preț: 149.000 EUR

Vreau detalii

Informare plata RATE <br> <br> Context COVID-19

Informare plata RATE

Context COVID-19

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Casă la vânzare, Onești <br> <br> Preț: 149.000 EUR

Casă la vânzare, Onești

Preț: 149.000 EUR

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Confidentialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Ultima actualizare: 22 iulie 2020

Regulamentul General privind protectia Datelor cu Caracter Personal, GDPR (“General Data Protection Regulation”) se aplica pe intreg teritoriu Uniunii Europene începând cu 25 Mai 2018.

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor celor care ne-au pus la dispoziție datele lor prin participarea la campanii organizate de noi, a persoanelor care ne transmit date cu caracter personal în vederea procesării unei solicitări, precum și a celor ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate de o terță parte, sau la care am avut acces dintr-o altă sursă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită observarii următoarei Politici pentru a înțelege modul în care vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal („date personale”).

 

Prezenta Politica explică practicile OTP FACTORING SRL (în continuare denumită “OFR”), referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate de către OTP FACTORING SRL.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de OFR se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal.      

                                                   

Prin aceasta Politica, OFR dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii și cu privire la drepturile de care beneficiază.

 

CINE SUNTEM?

Suntem OTP FACTORING SRL, persoana juridica romana cu sediul social în Mun. București, str. Nicolae G. Caramfil nr. 71-73, etaj 4, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/9616/2009, CUI 26053645.

Prin aceasta Politica, OTP FACTORING doreste sa informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectam si le procesam, precum si cu privire la scopurile prelucrarii. In plus, persoanele vizate sunt informate prin intermediul Politicii si cu privire la drepturile de care beneficiaza.

 

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR (DPO)

OTP FACTORING SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a desemnat societatea BATTLEGROUP SRL, in calitate de Responsabil cu Protectia Datelor (denumit in continuare “DPO”), avand obligatia de a verifica respectarea prevederilor GDPR in operatiunile de prelucrare de date efectuate de catre operator si de a reprezenta operatorul in relatia cu persoanele vizate si cu Autoritatea de supraveghere.

Persoanele vizate au posibilitatea de a se adresa in orice moment, in mod direct, DPO cu privire la orice aspecte legate de prezenta Politica, utilizand datele de contact de mai jos:

Denumire DPO:

BATTLEGROUP SRL

E-mail DPO: dpo@battlegroup.ro

Web: www.battlegroup.ro

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

„Date personale” înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de exemplu, numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

CARE SUNT DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM?

Datele cu caracter personal prelucrate de noi aparțin persoanelor vizate ce au calitatea de debitori cedați si pentru care OFR desfasoară activități de recuperare a creanțelor, precum si persoanelor vizate ce pot avea calitatea de garanți ai debitorilor mai sus menționați.

Pentru aceste categorii de persoane vizate, prelucram urmatoarele categorii de date personale:

 1. nume şi prenume;

 2. cod numeric personal;

 3. seria şi numărul actului de identitate;

 4. adresa de domiciliu şi/sau reşedinţă;

 5. data naşterii;

 6. semnătura;

 7. date de contact (număr de telefon, adresă de e-mail);

 8. date referitoare la profesie si locul de muncă;

 9. copii ale actelor de identitate;

 10. copii ale contractelor de credit;

 11. date privind veniturile dumneavoastră realizate la momentul încheierii contractelor de credit;

 12. datele financiare referitoare la valoarea, plățile efectuate si soldurile aferente contractelor de credit încheiate de dumneavoastră;

 13. numărul contului bancar.

 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

OFR se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt:

 

1.    Prelucrate în mod corect, legal și transparent;

 

2.    Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;

 

3.  Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;

 

4.    Corecte și actualizate;

 

5.    Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul prelucrării;

 

6.    Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.   În scopul recuperării debitelor datorate de dumneavoastră (urmărind pașii prevăzuți prin lege sau urmărind interesul legitim al Societății în scopul achitării datoriei dumneavoastră, inclusiv, dar fără a ne limita la soluționarea pe cale amiabilă, reeșalonarea datoriilor),  in baza temeiului legal al existenței unui interes legitim al operatorului de date personale prevăzut de art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR;

2.   În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Prelucrăm datele dumneavoastră personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile statului în legătură cu evidențele si raportările către autoritățile fiscal, pentru indeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația prevenirii spălării banilor

3.   În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, știri, viitoare campanii, invitații la diverse evenimente.

 

PROCESAREA DATELOR DE CONTACT

OFR va folosi informațiile pe care ni le furnizați prin diverse modalitati, (telefonic, prin fax, e-mail sau prin posta) exclusiv cu scopul de a da curs solicitarii dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal in scopuri comerciale, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei policitic a OFR.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările dumneavoastră transmise prin oricare din metodele de contact, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră partenerilor cu care OFR colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai OFR.

Cu toate acestea, OFR a adoptat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate anterior.

OFR se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

De asemenea, este posibil ca OFR să aibă acces și la alte date cu caracter personal obtinute printr-o interactiune a dvs. cu OFR, de exemplu prin prelucrarea datelor comunicate în urma conversațiilor telefonice, conversații e-mail, prezentarea la sediul nostru în vederea obținerii de informații, etc.

Prin contactarea OFR în oricare mod stipulat mai sus sau oricare altă metodă care presupune o comunicare mijlocită sau nemijlocită între dvs. ai OFR, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici a societatii OFR.

                                                                                                                   

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către OFR vor putea fi divulgate și/ sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/ contractuală pentru OFR de a proceda în acest mod.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca în anumite circumstanțe să avem obligația de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, autoritatilor statului, partenerilor cu care OFR colaborează și/ sau altor terți furnizori de servicii ai OFR.              

Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile indicate mai sus (după caz) următoarelor entități sau terțe părți din România sau din Spațiul Economic European:

 • părți contractante și băncile acestora, în legătură cu transferul de fonduri, efectuarea de plăți, plata cecurilor și alte tranzacții;

 • agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale Societății, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Societate;

 

 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care se pot include orice fuziune, achiziție sau oricare datorie sau vânzare de bunuri) ce implică Societatea;

 • bănci, societăți emitente de carduri și furnizorii acestora

 • consilieri profesioniști, precum auditori și avocați, investigatori;

 • autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agenții responsabile cu aplicarea legii, la nivel central, local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror directive, legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea;

 • inspectori, participanți la licitații, evaluatori, executori judecătorești si notari publici;

 • bănci sau deținători de instrumente de investiții în relație cu gestionarea activelor și plata produselor de investiție;

 • agenții de colectare și reposedare în legătură cu executarea obligațiilor contractuale;

 • entităților din grupul OTP din care societatea noastră face parte (detalii privind entitățile ce fac parte din acest grup pot fi accesate la adresa https://www.otpbank.hu/portal/en/AboutUs/OTPGroup.)

DURATA STOCĂRII DATELOR

OFR va păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile impuse de lege.

Pentru a stabili cât timp sunt păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

1.    Atunci când actionam pentru recuperarea debitelor datorate de dumneavoastră, vom pastra datele personale pe perioada in care se deruleaza operațiunile judiciare si/sau extrajudiciare necesare; de asemnea, ulterior finalizării procedurilor de recuperare a creanțelor, vom stoca datele personale timp de 10 ani de la finalizarea acestora, conform legislației fiscal in vigoare;

2.    În cazul în care ne contactați pentru o solicitare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării solicitarii dvs., insa nu mai mult de 3 ani de zile.

4.     În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă retrageți consimțământul sau ne solicitați să le ștergem.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, peroanele vizate au o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care OFR le prelucrează:

 

1.        Dreptul de acces la datele prelucrate – Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă. Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

 

2.        Dreptul la rectificarea datelor – Aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/ sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.

 

3.        Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

 

4.        Dreptul la restricționarea prelucrării – Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării Datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă căprelucrarea Datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

– exactitatea Datelor este contestată de persoana vizată (adică de dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului (adică OFR) să verifice corectitudinea Datelor;

– prelucrarea este ilegală și persoana vizată (adică dumneavoastră) se opune ștergerii Datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;

– operatorul (de exemplu, OFR) nu mai are nevoie de Date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (adică de dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– persoana vizată (adică dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazată pe motive legitime din partea operatorului (în acest caz OFR) în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului (OFR) depășesc pe cele ale persoanei vizate (adică dumneavoastră).

 

5.        Dreptul la portabilitatea datelor – Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate.

 

6.        Dreptul de opoziție – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim al operatorului.

 

7.        Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment – Vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

8.        Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă – Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile de protecție a datelor oferite de OFR.

 

9.      Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct – Puteti renunța la comunicarea noastră de marketing direct în orice moment.

 

10.      Dreptul de a nu fi supus la prelucrarea datelor prin mijloace automate si crearea de profiluri – Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră prin intermediul mijloacelor automate si/sau la crearea de profiluri.

 OFR nu va prelucreaza datele prin mijloace automate si nu foloseste datele dumneavoastra la crearea de profiluri.

 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care OFR le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către DPO-ul OFR. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității dumneavoastră.

 

SOLICITĂRI JURIDICE

Accesăm, păstrăm și oferim informațiile dumneavoastră autorităților de reglementare, factorilor de aplicare a legii sau altor entități:

1.    Ca răspuns la o solicitare de natură juridică, atunci când considerăm, cu bună-credință, că legea ne impune acest lucru. De asemenea, este posibil să răspundem la solicitări de natură juridică atunci când considerăm, cu bună-credință, că răspunsul impus de legile din jurisdicția respectivă afectează utilizatorii din acea jurisdicție și este conform cu standardele recunoscute la nivel internațional.

 

2.    Atunci când considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru: a detecta, a preveni și a răspunde la acte de fraudă, utilizarea neautorizată a oricărui material care ne aparține, încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre sau alte activități dăunătoare sau ilegale, pentru a ne proteja pe noi (inclusiv drepturile, bunurile sau materialele noastre), pe dumneavoastră și pe alții, inclusiv în cadrul investigațiilor judiciare sau al anchetelor autorităților de reglementare sau pentru a preveni decesul sau vătămarea corporală iminentă. De exemplu, dacă este relevant, furnizăm informații către și primim informații de la terți parteneri despre fiabilitatea contului dumneavoastră, pentru a preveni frauda, abuzul și alte activități dăunătoare în cadrul și în afara materialelor noastre.

 

Informațiile pe care le primim despre dumneavoastră pot fi accesate și stocate o perioadă mai lungă de timp atunci când fac obiectul unei solicitări de natură juridică sau unei obligații legale, al unei anchete guvernamentale, sau al unor investigații privind posibile încălcări ale condițiilor sau politicilor noastre, sau în alte cazuri pentru a preveni prejudiciile.

 

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII

OFR a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii OFR, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama OFR sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în conformitate cu prevederile prezentei politici.

 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut.

 

In situatia in care prezenta Politica va fi modificata, veti putea identifica momentul actualizarii ei conform datei mentionate la inceputul sau, in cadrul paragrafului Ultima modificare; vă rugam să consultați Politica revizuita înainte de a alege să continuați să utilizați materialele noastre.

 

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă.

 

 

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, ne puteți trimite un email la ofr@otpfakt.hu sau ne puteți scrie la adresa de corespondenta din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 4, sector 1. De asemenea, ne puteți contacta telefonic la 0372101279.