Licitatie 18 August 2020 <br> Casa cu teren Galoiesti <br> <br> Pret 42.656 EUR

Licitatie 18 August 2020
Casa cu teren Galoiesti

Pret 42.656 EUR

Vreau detalii

Licitatie 20 August 2020 <br> Garsoniera Bistrita <br> <br> Pret 10.698 EUR

Licitatie 20 August 2020
Garsoniera Bistrita

Pret 10.698 EUR

Vreau detalii

Teren la Vanzare <br> Poiana Brasov, Judetul Brasov <br> <br> Pret 1, 35 Mil EUR

Teren la Vanzare
Poiana Brasov, Judetul Brasov

Pret 1, 35 Mil EUR

Vreau detalii

Informare plata RATE <br> <br> Context COVID-19

Informare plata RATE

Context COVID-19

Vreau detalii

Bunuri identificate <br> <br> OTP Leasing Romania

Bunuri identificate

OTP Leasing Romania

Vreau detalii

Confidentialitate

 

Notificare privind protecția datelor cu caracter personal

 

 

Acest document detaliază când și de ce vă colectăm datele cu caracter personal, cum le folosim, condițiile în care le putem divulga altora și cum le stocăm în condiții de siguranță.

 

Dacă aveți orice întrebare privind modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți trimite un email la ofr@otpfakt.hu sau ne puteți scrie la adresa de corespondenta din Bucuresti, Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 4, Sector 1. De asemenea, ne puteți contacta telefonic la 0213000036;0213000025.

 

Noi suntem operatorul de date cu caracter personal

 

OTP Factoring S.R.L, cu sediul în Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 4, Sector 1, România, cu adresa de corespondență în București, Str. Nicolae Caramfil nr. 71-73, et. 4, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9616/2009, Cod Unic de Înregistrare 26053645 („noi”si/sau „Societatea”).

 

Noi prelucrăm date cu caracter personal în scopuri determinate

 

Având în vedere informațiile primite despre tranzacțiile dumneavoastră cu Afiliații nostri primite de la aceștia, OTP FACTORING colectează, utilizează și divulgă datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 • Recuperarea creanțelor în vederea gestionării contului dumneavoastră în activitatea noastră curentă (urmărind pașii prevăzuți prin lege sau urmărind interesul legitim al Societății în scopul achitării datoriei dumneavoastră, inclusiv, dar fără a ne limita la soluționarea pe cale amiabilă, reeșalonarea datoriilor) ;

 

 • Verificarea identității dumneavoastră, evaluarea portofoliului de datorii.

 

În plus, vă putem prelucra datele cu caracter personal în vederea satisfacerii unor interese legitime precum:

 

 • prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv frauda și spălarea de bani sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor comerciale;

 

 • în legătură cu orice pretenție, acțiune sau procedură (inclusiv, dar fără a ne limita la redactarea și revizuirea documentelor, întocmirea documentației necesare întocmirii unei tranzacții, obținerea de consultanță juridică și facilitarea soluționării litigiilor) și/sau pentru protejarea sau exercitarea drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale;

 

 • cooperarea cu autorităților relevante în aplicarea legii și în cadrul cercetărilor efectuate (inclusiv, dar fără a ne limita la dezvăluirea către organismele de reglementare, efectuarea controalelor de audit, pentru supraveghere și cercetare sau pentru verificarea bonității clienților),

 

 • gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice sau în alte scopuri, astfel încât să ne putem stabili produsele, să înțelegem comportamentul clienților, preferințele și tendințele pieței și să putem revizui, dezvolta și îmbunătăți activitatea.

 

Aceste scopuri se pot aplica și in situația în care nu există nicio datorie față de Societate sau dacă contractul a încetat,  pentru perioada cerută de lege sau în scopul exercitării sau apărării unui drept în justiție.

 

Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal altor terțe părți

 

Vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva divulgării neautorizate. Cu respectarea prevederilor legale aplicabile, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate, pentru scopurile indicate mai sus (după caz) următoarelor entități sau terțe părți din România sau din Spațiul Economic European:

 

 • părți contractante și băncile acestora, în legătură cu transferul de fonduri, efectuarea de plăți, plata cecurilor și alte tranzacții;
 • agenți, contractori sau furnizori de servicii care asigură servicii operaționale Societății, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți sau alte servicii către Societate;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care se pot include orice fuziune, achiziție sau oricare datorie sau vânzare de bunuri) ce implică Societatea;
 • bănci, societăți de carduri și furnizorii acestora
 • consilieri profesioniști, precum auditori și avocați, investigatori;
 • autorități relevante de reglementare, ministere, consilii statutare sau autoritățile și/sau agenții responsabile cu aplicarea legii, la nivel central, local sau internațional, pentru a ne conforma oricăror directive, legi, reguli, ghiduri, reglementări sau scheme emise sau administrate de oricare dintre acestea;
 • inspectori, participanți la licitații, evaluatori, investigatori, executori judecătorești, notari sau alte terțe părți;
 • bănci sau instrumente de investiții în relație cu gestionarea activelor și plata produselor de investiție;
 • agenții de colectare și reposedare în legătură cu executarea obligațiilor contractuale;
 • grupul OTP Factoring asociat al Societății;
 • oricare altă parte față de care ne-ați autorizat să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal

 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 

 • dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal aflate în posesia Societății;
 • dreptul de a solicita Societății să rectifice oricare date cu caracter personal inexacte sau care nu mai sunt de actualitate;
 • dreptul de a solicita ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse în momentul în care nu mai sunt necesare Societății;
 • dacă prelucrarea are la bază consimțământul, un contract sau mijloace automate de luare a deciziilor (conform explicației de mai jos), dreptul de a solicita Societății să vă furnizeze datele cu caracter personal obținute direct de la dumneavoastră și, dacă este posibil, să transmită acele date direct altui operator (dreptul la portabilitatea datelor),
 • dreptul de a retrage consimțământul cu privire la prelucrare, în orice moment,
 • în cazul unui litigiu cu privire la corectitudinea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării;
 • dacă prelucrarea se bazează pe interese legitime, dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal (acolo unde se aplică),
 • dreptul de a înainta o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

 

Având în vedere existența deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea unui profil, aveți anumite drepturi în ce privește aceste mecanisme

 

Pentru a ne conforma într-o manieră efectivă și eficientă cu obligațiile legale și pentru a reduce riscul de a nu colecta creanțele noastre, vă prelucrăm datele cu caracter personal prin mecanisme de prelucrare automată (inclusiv prin crearea profilului).

 

Aveți dreptul de a primi informații relevante cu privire la mecanismul logic care stă la baza luării deciziei, precum și cu privire la importanța și consecințele unei astfel de decizii în ceea ce vă privește.

 

Aveți dreptul de a obiecta față de această manieră de prelucrare, iar noi vă vom respecta cererea, cu excepția cazului în care există motive legitime și convingătoare care depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră.

 

Transferul către terțe părți și măsuri de siguranță

 

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, nu vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. Măsuri de protecție determinate vor fi implementate în situația unui astfel de transfer, iar dumneavoastră veți fi notificați în consecință.

 

Perioada de reținere

 

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale ce ne sunt impuse de reglementările specifice domeniului nostru de activitate. In acest sens, va informam ca perioada de pastrare a datelor dumneavoastra este de 10 ani.

 

Securitatea datelor cu caracter personal

 

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

 

În timp ce ne străduim să vă protejăm datele cu caracter personal, nu putem să ne asumăm răspunderea și nici să asigurăm securitatea informațiilor pe care le transmiteți prin internet și vă îndemnăm să luați toate măsurile de precauție pentru a vă proteja datele cu caracter personal atunci când utilizați această modalitate de transmitere. Vă recomandăm să vă schimbați des parolele, să utilizați o combinație de litere și cifre și să vă asigurați că utilizați un browser securizat.

 

Dacă vă retrageți consimțământul în ce privește utilizarea parțială sau completă a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în funcție de natura solicitării dumneavoastră, Societatea nu va putea să continue să vă ofere serviciile și produsele și nici să administreze relația contractuală existentă deja. De asemenea, retragerea consimțământului poate conduce la încetarea contractului și la nerespectarea obligațiilor contractuale asumate de către dumneavoastră. În astfel de cazuri Societatea are dreptul de a adopta măsuri expres prevăzute de lege.